We are a family business fully established in Hilversum, Netherlands for over 13 years . Due to recent high international demand, we are in the process of translating and giving access to our online shop to English speakers. Do not hesitate to contact us for questions on international shipping.

  • contact
  • T. +31 (0)6 44720906
  • Log in
  • Cart (0)
  • Nederlands NL English EN

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.auroradionis.com/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Aurora Dionis Dermacosmetics / Skincare. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aurora Dionis Dermacosmetics / Skincare is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Aurora Dionis Dermacosmetics / Skincare.  

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Aurora Dionis Dermacosmetics / Skincare te mogen claimen of te veronderstellen.

Aurora Dionis Dermacosmetics / Skincare streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Aurora Dionis Dermacosmetics / Skincare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Aurora Dionis Dermacosmetics/Skincare op deze pagina.

Bij eventuele vragen of problemen neemt u dan even contact op?